0 %
100%
Направивме проверка на повеќе значајни изборни ветувања од програмата на Владата на РМ од 2017 година.
изборен циклус
2017
2020
ВЕТЕНО-ОСТВАРЕНО
избери ветување
500 евра плата
Членка на нато
EУ преговори
Враќање 15% ДДВ
Нов клинички центар
Гасовод за сите
Попис
Kатегории
За нас
Ветено-остварено
систем на оцени
избор на изјави
процес на проверка
креирано од
следно
следно
во ред
Oбјаснување на оцените
вистина
Изјавата е комплетно точна и не содржи ни малку невистина или некаква форма на наведување.
НАШ ЗАКЛУЧОК
БРОЈ НА SВЕЗДИЧКИ
претежно вистина
Изјавата е точна, но потребно е објаснување на контекстот и дополнителни информации.
НАШ ЗАКЛУЧОК
БРОЈ НА SВЕЗДИЧКИ
полувистина
Изјавата е делумно точна, но е извадена од контекст или бара дополнителни објаснувања.
НАШ ЗАКЛУЧОК
БРОЈ НА SВЕЗДИЧКИ
претежно невистина
Изјавата содржи малку елементи на вистина, но претежно е невистинита и наведувачка.
НАШ ЗАКЛУЧОК
БРОЈ НА SВЕЗДИЧКИ
невистина
Изјавата е комплетно неточна и остава сосема спротивен впечаток од вистината.
НАШ ЗАКЛУЧОК
БРОЈ НА SВЕЗДИЧКИ
star_rate
star_rate
star_rate
star_rate
Како ги бираме изјавите?
4-те параметри за избор
Изборот на изјави кои ги офпаќаме со проверка се прави врз основа на тоа 1. дали изјавата може фактографски да се провери, 2. дали е политички значајна, 3. дали добива пулбицитет од медиумите и 4. дали самата изјава поттикнува двоумење кај јавноста во однос на точноста.
Како ги проверуваме изјавите?
Извори за проверка
Проверките ги правиме преку детално пребарување на интернет, прегледување на бази со податоци достапни за проверка, консултации со експерти од полето на интерес, прегледување на официјални документи од државни институции. Секогаш ги објавуваме и линкуваме до документите кои ги користиме при проверката.
пребарување
Експерти
документи
РОТИРАЈТЕ ГО УРЕДОТ
prazen1
prazen2
prazen3
500 eur 1
12/2016
03/2017
06/2017
09/2017
парламентарни избори
формирање влада
Ветено на
22.808 ден.
Просечна нето плата од 30.000 денари до крајот на мандатот е ветување во програмата на Владата по изборите во декември 2016 (страна 3). За да се оствари ветувањето, потребно е зголемување за 7.192 денари од затекнатата просечна нето плата во јуни 2017 година.
затвори
500 eur 2
12/2017
03/2018
06/2018
09/2018
24.203 ден.
500 eur 3
12/2018
03/2019
06/2019
09/2019
25.205 ден.
500 eur 4
12/2019
03/2020
06/2020
09/2020
техничка влада
предвремени избори
распуштање на собрание
26.422 ден.
Зголемувањето на нето платата за 3.614 денари заклучно со март 2020 во однос на јуни 2017, е половично остварување на ветувањето, на 8 месеци пред истекот на рокот.
затвори
500 eur 5
12/2020
термин за редовни избори
рок за исполнување
prazen
prazen2
prazen3
Nato 1
Ветено на
12/2016
03/2017
06/2017
09/2017
парламентарни избори
формирање влада
Членството во НАТО алијансата е ветено во програмата на Владата по изборите во декември 2016 (страна 1 и 11).
затвори
Nato 2
12/2017
03/2018
06/2018
09/2018
Nato 3
12/2018
03/2019
06/2019
09/2019
Nato 4
12/2019
03/2020
06/2020
09/2020
техничка влада
предвремени избори
8 месеци пред рокот
распуштање на собрание
Остварено на
На 27-ми март 2020 Република Северна Македонија официјално стана полноправна членка на НАТО алијансата
затвори
Nato 5
12/2020
термин за редовни избори
рок за остварување
prazen1
prazen2
prazen3
Eu pregovori 1
12/2016
03/2017
06/2017
09/2017
парламентарни избори
формирање влада
Ветено на
Започнувањето на преговори со ЕУ до крајот на 2017 година е ветено во програмата на Владата по изборите во декември 2016 (страна 12).
затвори
Eu pregovori 2
12/2017
03/2018
06/2018
09/2018
рок за остварување
Eu pregovori 3
12/2018
03/2019
06/2019
09/2019
Eu pregovori 4
12/2019
03/2020
06/2020
09/2020
техничка влада
предвремени избори
распуштање на собрание
31 месец по рокот
одлука за преговори
На 25-ми март 2020 Советот на Европа даде зелено светло за старт на преговорите на Република Северна Македонија, но датумот се уште не е утврден и преговорите не се започнати
затвори
Eu pregovori 5
12/2020
термин за редовни избори
На 25-ми март 2020 Советот на Европа даде зелено светло за старт на преговорите на Република Северна Македонија, но датумот се уште не е утврден и преговорите не се започнати
затвори
prazen1
prazen2
prazen3
15% DDV 1
Ветено на
12/2016
03/2017
06/2017
09/2017
парламентарни избори
формирање влада
Во програмата на Владата по изборите во декември 2016 е ветено воведување на систем за враќање на 15% од собраните средства од ДДВ.
затвори
15% DDV 2
12/2017
03/2018
06/2018
09/2018
15% DDV 3
12/2018
03/2019
06/2019
09/2019
17 месеци пред рокот
Остварено на
На 1-ви јули 2019 официјално започна проектот "Мој ДДВ" што претставува исполнување на ветувањето од програмата на Владата
затвори
15% DDV 4
12/2019
03/2020
06/2020
09/2020
техничка влада
предвремени избори
распуштање на собрание
15% DDV 5
12/2020
термин за редовни избори
рок за остварување
prazen1
prazen2
prazen3
klinicki 1
12/2016
03/2017
06/2017
09/2017
парламентарни избори
формирање влада
Ветено на
Во програмата на Владата по изборите во декември 2016 е ветена изградба на нов универзитетски клинички центар (страна 31).
затвори
klinicki 2
12/2017
03/2018
06/2018
09/2018
klinicki 3
12/2018
03/2019
06/2019
09/2019
klinicki 4
12/2019
03/2020
06/2020
09/2020
техничка влада
предвремени избори
распуштање на собрание
и
На 7 месеци пред истекот на мандатот, се уште не е започната изградабата на клиничкиот центар, најавата на Владата од јули 2019 е дека изградбата ќе започне во 2020 и ќе трае 7 години, што упатува на фактот дека ова ветување нема да се исполни.
затвори
klinicki 5
12/2020
термин за редовни избори
На 25-ми март 2020 Советот на Европа даде зелено светло за старт на преговорите на Република Северна Македонија, но датумот се уште не е утврден и преговорите не се започнати
затвори
рок за остварување
prazen1
prazen2
prazen3
gasovod 1
12/2016
03/2017
06/2017
09/2017
парламентарни избори
формирање влада
Ветено на
Во програмата на Владата по изборите во декември 2016 е ветено дека ќе "обезбеди користење на природниот гас за секого во Македонија".
затвори
gasovod 2
12/2017
03/2018
06/2018
09/2018
gasovod 4
12/2019
03/2020
06/2020
09/2020
техничка влада
предвремени избори
распуштање на собрание
и
На 7 месеци пред истекот на мандатот, иако во тек е изградба на гасоводна инфраструктура, сепак само 4 градови се поврзани на магистралните гасоводни мрежи. Секундарната мрежа која ќе овозможи пристап на домаќинствата се уште не е започната, во тек е барање на оператори на секундарната мрежа, што упатува на фактот дека ветувањето "гасовод за сите", нема да се оствари до крајот на мандатот.
затвори
gasovod 5
12/2020
термин за редовни избори
На 25-ми март 2020 Советот на Европа даде зелено светло за старт на преговорите на Република Северна Македонија, но датумот се уште не е утврден и преговорите не се започнати
затвори
рок за остварување
prazen1
prazen2
prazen3
popis 1
12/2016
03/2017
06/2017
09/2017
парламентарни избори
формирање влада
Ветено на
Спроведуање на попис во текот на мандатот е едно од ветувањата во програмата на Владата, (страна 19).
затвори
popis 2
12/2017
03/2018
06/2018
09/2018
popis 3
12/2018
03/2019
06/2019
09/2019
и
Предлог законот за попис стигна до собраниска комисија, но веднаш беше повлечен. Започна пробен попис во 13 општини, без донесен закон.
затвори
popis 4
12/2019
03/2020
06/2020
09/2020
техничка влада
предвремени избори
распуштање на собрание
и
и
И покрај ветувањето, на 7 месеци пред истекот на мандатот на Владата, се уште не е донесен Законот за попис, ниту постои политичка желба за негово спроведување. Со оглед на коронавирусот, спроведување на попис не е на повидок во блиска иднина.
затвори
кон крајот на 2019 година стана јасно дека не постои политичка волја за спроведување на пописот, кој е оставен да се спроведе на есен 2020 или 2021 година.
затвори
popis 5
12/2020
термин за редовни избори
На 25-ми март 2020 Советот на Европа даде зелено светло за старт на преговорите на Република Северна Македонија, но датумот се уште не е утврден и преговорите не се започнати
затвори
рок за остварување