Повлечете од долу - нагоре за да пристапите кон првиот и сите следни твитови
СЛЕДНО
1 од 3
Кликнете на знакот + кој ќе се појави во десниот дел од екранот, за да ја прочитате нашата провека
СЛЕДНО
2 од 3
Кликнете за да изберете прв или последен твит
ВО РЕД
3 од 3
Kатегории
За нас
Тweet - check
систем на оцени
избор на изјави
процес на проверка
креирано од
следно
следно
во ред
Oбјаснување на оцените
вистина
Изјавата е комплетно точна и не содржи ни малку невистина или некаква форма на наведување.
НАШ ЗАКЛУЧОК
БРОЈ НА SВЕЗДИЧКИ
претежно вистина
Изјавата е точна, но потребно е објаснување на контекстот и дополнителни информации.
НАШ ЗАКЛУЧОК
БРОЈ НА SВЕЗДИЧКИ
полувистина
Изјавата е делумно точна, но е извадена од контекст или бара дополнителни објаснувања.
НАШ ЗАКЛУЧОК
БРОЈ НА SВЕЗДИЧКИ
претежно невистина
Изјавата содржи малку елементи на вистина, но претежно е невистинита и наведувачка.
НАШ ЗАКЛУЧОК
БРОЈ НА SВЕЗДИЧКИ
невистина
Изјавата е комплетно неточна и остава сосема спротивен впечаток од вистината.
НАШ ЗАКЛУЧОК
БРОЈ НА SВЕЗДИЧКИ
star_rate
star_rate
star_rate
star_rate
Како ги бираме изјавите?
4-те параметри за избор
Изборот на изјави кои ги офпаќаме со проверка се прави врз основа на тоа 1. дали изјавата може фактографски да се провери, 2. дали е политички значајна, 3. дали добива пулбицитет од медиумите и 4. дали самата изјава поттикнува двоумење кај јавноста во однос на точноста.
Како ги проверуваме изјавите?
Извори за проверка
Проверките ги правиме преку детално пребарување на интернет, прегледување на бази со податоци достапни за проверка, консултации со експерти од полето на интерес, прегледување на официјални документи од државни институции. Секогаш ги објавуваме и линкуваме до документите кои ги користиме при проверката.
пребарување
Експерти
документи
РОТИРАЈТЕ ГО УРЕДОТ
Slide 1
Ги проверуваме twitter изјавите
на влијателните политичари
Slide 1 nikola dimitrov freedom house - clean
We have a long way to go, but the latest ⁦@freedomhouse⁩ ⁦@FH_NIT⁩ Report shows the democracy trend in North Macedonia is definitely positive. Onwards and upwards!
Nikola Dimitrov
@Dimitrov_Nikola
10:45 • May 6 2020
Министерот за Надворешни Работи се реферира на неодамнешниот извештај на Freedom House наречен “Нации во транзиција 2020”.

Изјавата во однос на позитивниот тренд е целосно точна, но потребно е појаснување.

Извештајот содржи три категории. Првата наречена “Глобална слобода”, во која на скалата од 0 до 100 имаме напредок од 4 поени во однос на 2019 година и во моментов имаме 63 поени со што се уште сме во категоријата делумно слободни земји.
Следно
1 од 3
Втората категорија е интернет слобода - за која нема податоци за нашата земја, додека во третата категорија - “Демократски статус”, имаме напредок од 1 поен во однос на лани, но се уште статусот на нашата земја е “транзициски или хибриден режим”, статус кој означува земја на половина пат помеѓу авторитарен режим и консолидирана демократија.
Следно
2 од 3
Фотографијата во постот каде што нашата земја е со темно зелена боја е извлечена од трендот на подобрување во категоријата “Глобална слобода” за кој што и пишува Министерот, што значи дека не е наведувачки поставена во постот.

Во прилог линк до интерактивната мапа која е дел од извештајот.
Затвори
3 од 3
Линкови
Фотографијата во постот каде што нашата земја е со темно зелена боја е извлечена од трендот на подобрување во категоријата “Глобална слобода” за кој што и пишува Министерот, што значи дека не е наведувачки поставена во постот.

Во прилог линк до интерактивната мапа која е дел од извештајот.
Freedom House
Интерактивна мапа
Freedom House
Нации во транзиција 2020
Slide 2 filipce procent na smrtnost
ВМРО-ДПМНЕ прави сериозна манипулација со бројките за смртност од коронавирусот и тоа е навистина загрижувачки.

Не е точно дека смртноста од коронавирусот во земјава е највисока во регионот. Таа е исто така далеку под европскиот и светскиот просек.
3:59 PM • May 28, 2020
Венко Филипче
@VFilipche
Твитот на Министерот за Здравство е одговор на соопштението на ВМРО-ДПМНЕ од 28.05.2020 кое содржи повеќе параметри за ситуацијата со коронавирусот.

Иако табелите во рамки на твитот на Филипче се точни - 5.8% починати од заразените со коронавирус, точни се и податоците во соопштението на ВМРО-ДПМНЕ. Затоа потребно е дополнително објаснување на контекстот.

Формулацијата “смртност од коронавирусот” различно ја интерпретира Министерот во однос на ВМРО-ДПМНЕ.
Следно
1 од 4
Според статистиката на Министерот за Здравство “смртноста” е дефинирана како процент на починати во однос на заразени и доколку се следи таа пресметка, навистина со 5.8% починати од заболените не котираме најлошо во регионот (Балканот).

ВМРО-ДПМНЕ, пак, “смртноста” ја пресметува како број на починати лица од коронавирусот на 1 милион жители. Според таа статистика, сепак, заклучно со 28.05 имаме најлоши резултати во регионот и 7 дена пред 28.05, а и вкупно од почетокот на пандемијата.
Следно
2 од 4
Добро е што и двете статистики се релативни, односно ја земаат предвид големината на земјата, првата како починати на секои 100 заразени, а втората како починати на милион жители.

Доколку се анализираат двете статистики, процентот на починати во однос на заразени го одразува капацитетот на здравствениот систем да се справи и да им укаже нега на веќе заболените од коронавирусот, додека бројката на починати на милион жители повеќе говори за способноста на повеќе надлежни институции и општеството во целина да успее да ја намали бројката на заразени, од која во крајна линија произлегуваат и бројките на починатите лица.
Следно
3 од 4
При правење на споредби со други земји, важно е да се напомене дека различни земји користат различна методологија на собирање и објавување на податоците.

Па така, некои земји не ги земаат предвид постхумно утврдените позитивни случаи на коронавирус, а праксата се разликува до толку што некои земји не ги земаат предвид ниту заболените во домови за стари лица, а некои земји во статистиката ги земаат предвид само тестирањата кои се направени на хоспитализирани пациенти.
Затвори
4 од 4
Линкови
При правење на споредби со други земји, важно е да се напомене дека различни земји користат различна методологија на собирање и објавување на податоците.

Па така, некои земји не ги земаат предвид постхумно утврдените позитивни случаи на коронавирус, а праксата се разликува до толку што некои земји не ги земаат предвид ниту заболените во домови за стари лица, а некои земји во статистиката ги земаат предвид само тестирањата кои се направени на хоспитализирани пациенти.
ВМРО-ДПМНЕ
Соопштение 28.05.2020
European CDC
Интерактивна статистика коронавирус
Slide 3 заев раст на плати пензии
Покажавме грижа за сите. Платите ги покачувме речиси во сите сектори, минималната плата два пати ја покачивме и сега е 14.500 денари. Ги зголемивме и пензиите за 720 денари.
2:29 PM • Jun 1, 2020
Зоран Заев
@Zoran_Zaev
Претседателот на СДСМ во овој твит искажува два различни податока.

Првиот податок, во однос на минималната плата е делумно точен: Минимиалната нето плата во 2016 година пред промената на власта изнесуваше 10.080 денари, а во 2020 изнесува 14.500 денари, што, сепак, е раст од околку 35%, а не “два пати” како што е наведено во твитот.
Следно
1 од 4
Во овој дел потребно е дополнително објаснување:

Методологијата на утврдување на минималната плата е определена со Закон за минимална плата донесен во 2012 година, а секоја година во март Министерството за труд и социјална политика ја објавува во Службен Весник задолжителната бруто плата, врз основа на која се пресметува и нето платата.
Следно
2 од 4
Заклучно со 2016 година, неколку сектори беа исклучени од минималниот износ на нето плата, и имаа можност да исплатат и нешто понизок износ на минимална плата.

По промената на власта, на 22 септември 2017 донесена е измена на Законот за минимална плата согласно која нема повеќе повластени сектори, но работодавачите кои во претходниот период исплаќале минимална плата пониска од 12.000 денари, имаат право на субвенција на разликата до износот од 12.000 денари.
Следно
3 од 4
Од ова произлегува дека зголемувањето на минималната нето плата не е целосно остварено на товар на работодавачите, туку делумно и на товар на сите даночни обврзници, бидејќи разликата се исплаќа од Буџетот на државата.

Во однос на тврдењето за растот на пензиите, зголемувањето од 720 денари се однесува на сите пензии од јануари 2020, во однос на 2019, и тој дел е комплетно точен.
Затвори
4 од 4
Линкови
Од ова произлегува дека зголемувањето на минималната нето плата не е целосно остварено на товар на работодавачите, туку делумно и на товар на сите даночни обврзници, бидејќи разликата се исплаќа од Буџетот на државата.

Во однос на тврдењето за растот на пензиите, зголемувањето од 720 денари се однесува на сите пензии од јануари 2020, во однос на 2019, и тој дел е комплетно точен.
Службен весник 75/2020
Објава на минимална бруто плата
Службен весник бр. 132/2017
Закон за измена на Закон за мин. плата
Службен весник 30/2014
Измена на Закон за минимална плата
Slide 2 оливер спасовски избори
Според закон, изборите се на истекот на 22 дена по завршување на вонредната состојба, односно на 5 јули – било какво пролонгирање не е можно.
2:54 PM • May 31, 2020
Oliver Spasovski
@o_spasovski
Првата реченица во твитот на Техничкиот Премиер на РСМ, е само делумно точна и тоа во првиот дел, заради што е потребно дополнително објаснување.

Според во моментот важечката Уредба со законска сила донесена од страна на Владата на 21.03.2020, односно по прогласувањето на Вонредна состојба од страна на Претседателот Пендаровски, навистина во член 5 предвидува изборните дејства да продолжуваат веднаш по укинување на вонредната состојба, по што остануваат уште 22 дена до нивно одржување.
Следно
1 од 3
Но, она што е пропуштено да се објасни е дека техничката Влада која ја донесе таа уредба со сила на закон, додека трае вонредната состојба има надлежност да носи и менува Уредби со занкоска сила.

Тоа значи дека се уште има надлежност и можност да ја промени, надополни или целосно да ја смени Уредбата, доколку за тоа има политичка волја, како што е впрочем случајот со повеќе уредби со законска сила кои беа менувани и надополнувани по нивното носење.
Следно
2 од 3
Заради тоа фразата во твитот дека “било какво пролонгирање не е можно” не е точна. Владата нема да може да ја промени Уредбата единствено по завршувањето на вонредната состојба.

Во прилог линк до уредбата со која се “замрзнати” изборните дејства.
Затвори
3 од 3
Линкови
Заради тоа фразата во твитот дека “било какво пролонгирање не е можно” не е точна. Владата нема да може да ја промени Уредбата единствено по завршувањето на вонредната состојба.

Во прилог линк до уредбата со која се “замрзнати” изборните дејства.
Устав на РСМ
Член 126 (вонредна состојба)
Влада на РСМ
Уредба за прашања од изборен процес