СТАНИ FACT-CHECKER
Избери "да" или "не" и провери го твојот капацитет за препознавање на вистинити и невистинити факти во изјавите на политичарите
Kатегории
За нас
Стани fact-checker
систем на оцени
избор на изјави
процес на проверка
креирано од
следно
следно
во ред
Oбјаснување на оцените
вистина
Изјавата е комплетно точна и не содржи ни малку невистина или некаква форма на наведување.
НАШ ЗАКЛУЧОК
БРОЈ НА SВЕЗДИЧКИ
претежно вистина
Изјавата е точна, но потребно е објаснување на контекстот и дополнителни информации.
НАШ ЗАКЛУЧОК
БРОЈ НА SВЕЗДИЧКИ
полувистина
Изјавата е делумно точна, но е извадена од контекст или бара дополнителни објаснувања.
НАШ ЗАКЛУЧОК
БРОЈ НА SВЕЗДИЧКИ
претежно невистина
Изјавата содржи малку елементи на вистина, но претежно е невистинита и наведувачка.
НАШ ЗАКЛУЧОК
БРОЈ НА SВЕЗДИЧКИ
невистина
Изјавата е комплетно неточна и остава сосема спротивен впечаток од вистината.
НАШ ЗАКЛУЧОК
БРОЈ НА SВЕЗДИЧКИ
star_rate
star_rate
star_rate
star_rate
Како ги бираме изјавите?
4-те параметри за избор
Изборот на изјави кои ги офпаќаме со проверка се прави врз основа на тоа 1. дали изјавата може фактографски да се провери, 2. дали е политички значајна, 3. дали добива пулбицитет од медиумите и 4. дали самата изјава поттикнува двоумење кај јавноста во однос на точноста.
Како ги проверуваме изјавите?
Извори за проверка
Проверките ги правиме преку детално пребарување на интернет, прегледување на бази со податоци достапни за проверка, консултации со експерти од полето на интерес, прегледување на официјални документи од државни институции. Секогаш ги објавуваме и линкуваме до документите кои ги користиме при проверката.
пребарување
Експерти
документи
РОТИРАЈТЕ ГО УРЕДОТ
мицко заробена држава
Прогласени сме за заробена држава (од Стејт Департментот) и дека имаме хибриден режим!
26.05.2020
Х. Мицкоски
Неточна изјава
ДА
ДА
НЕ
НЕ
Провери сам
Прогласени сме за заробена држава (од Стејт Департментот) и дека имаме хибриден режим!
US State Department
Извештај за човекови права во РСМ
Freedom House
Извештај за РСМ
заев датум преговори
Европскиот совет никогаш повеќе нема да се навраќа на Македонија да утврдува датум за преговори. Овие два аргументи се сериозна потврда дека Република Македонија доби датум за почеток на преговори.
02.07.2018
Зоран Заев
Неточна изјава
ДА
ДА
НЕ
НЕ
Провери сам
Европскиот совет никогаш повеќе нема да се навраќа на Македонија да утврдува датум за преговори. Овие два аргументи се сериозна потврда дека Република Македонија доби датум за почеток на преговори.
Совет на Европа
Одлука за започнување преговори
Европска Унија
Кандидатски статус на РСМ
мицковски пакет мерки
Пакетот мерки на владата е наменет дури за септември, или владата се спрема тогаш за избори или ќе кршат закон и сега ќе прават поткуп на граѓаните.
18.05.2020
Х. Мицкоски
Неточна изјава
ДА
ДА
НЕ
НЕ
Провери сам
Пакетот мерки на владата е наменет дури за септември, или владата се спрема тогаш за избори или ќе кршат закон и сега ќе прават поткуп на граѓаните.
Службен Весник
Уредба за поддршка за плати
Управа за јавни приходи
Известување за исплатени срества
заев раст на бдп
Да не заборавиме. Почнавме со -1,8% раст на БДП, завршивме со 3,6%
06.05.2020
Зоран Заев
Точна изјава
ДА
ДА
НЕ
НЕ
Провери сам
Да не заборавиме. Почнавме со -1,8% раст на БДП, завршивме со 3,6%
Државен завод за Статистика
Известување за БДП
мицковски 20 места подоле корупција
Според Транспарентност Интернационал на скалата на корупција тонеме по 20 места годишно
26.05.2020
Х. Мицкоски
Неточна изјава
ДА
ДА
НЕ
НЕ
Провери сам
Според Транспарентност Интернационал на скалата на корупција тонеме по 20 места годишно
Transparency International
Индекс на перцепција на корупција
мицковски собрано ддв помалку
55 милиони евра има државата помалку собрано од стопанството, бизнисите се оставени на цедило!
06.05.2020
Х. Мицкоски
Точна изјава
ДА
ДА
НЕ
НЕ
Провери сам
55 милиони евра има државата помалку собрано од стопанството, бизнисите се оставени на цедило!
Влада на РСМ
Прес на Министерката за Финансии